Prace doktorskie i formy rozpraw habilitacyjnych.

Obecnie sporo osób decyduje się na walkę o wyższe wykształcenie. Często na samym początku mamy jedynie na myśli zdobycie tytułu magistra, jednakże później kuszący okazuje się także tytuł doktora. Dlatego też współcześnie uczelnie oferujące wykształcenie doktorskie nie muszą narzekać na brak zainteresowania.

Prace doktorskie na studiach trwają obecnie cztery lata. Prace doktorskie znacząco różnią się od dotychczas sporządzanych przez studenta prac naukowych, ponieważ te w pełni muszą wykazać się innowacyjnością i muszą wnosić coś nowego do świata nauki, co często okazuje się dość trudnym zadaniem.

Prace doktorskie mogą być tworzone w trzej formach. Pierwsza z nich to monografia, czyli dzieło naukowe, które w pełni omawia i przedstawia poruszany problem. Ta forma rozprawy habilitacyjnej może zostać wydana przez macierzystą uczelnie w ograniczonej ilości. Obecnie jest to 100 egzemplarzy.

Kolejna forma, w jakiej mogą pojawić się prace doktorskie to opublikowanie monografii, która przyjmie formę klasycznej pozycji wydawniczej. Z kolei trzecia forma rozprawy habilitacyjnej to zbiór artykułów oraz publikacji, które znajdą się w różnych publikacjach wydawniczych. Dodatkowym obowiązkiem doktoranta w tym przypadku jest stworzenie podsumowania ich całej pracy w jednej publikacji.