Niektóre prace doktorskie mogą być pisane dzięki grantom

Prace doktorskie stanowią pisarskie, edytorskie ujęcie przebiegu i wyników badań naukowych. Na podstawie tych badań opublikowanych pod postacią dzieła naukowego jej autorowi przyznaje się stopień naukowy doktora. Proces badawczy jest żmudny, trudny i często bardzo kosztowny, co w bardzo wielu przypadkach okazuje się przeszkodą dla młodych, zdolnych, ambitnych, ciekawych świata osób.

Na szczęście mogą się oni ubiegać o granty z Unii Europejskiej, czyli pieniądze lub wsparcie o charakterze pozafinansowym umożliwiające podjęcie badań. Dzięki nim doktorant nie musi się martwić o środki materialne, o jedzenie, dach nad głową, byt - może się skupić tylko na swoim zadaniu, czyli realizacji badań, obserwacji rzeczywistości, pisaniu pracy doktorskiej.

W ten sposób granty przyczyniają się do postępu naukowego i cywilizacyjnego. Wyniki badań mogą bowiem posłużyć jako wstęp do dalszych prac nad danym zagadnieniem albo zostać wcielone w życie jako konkretne rozwiązanie komercyjne lub rozwiązujące jakiś ważny problem. Granty służą realizacji celu, w tym np. napisaniu pracy doktorskiej.

Granty przyznawane są w drodze konkursu. Oznacza to, że ubiegające się o wsparcie osoby muszą złożyć wniosek i spełnić inne wymagania, np. dostarczyć komisji konkursowej opis przyszłych badań albo wskazać ich znaczenie dla określonej dziedziny życia, wskazać ich wagę, doniosłość dla danego wycinka rzeczywistości, np. stosunków społecznych. Innymi słowy wnioskodawca musi uzasadnić, dlaczego jemu należy się pomoc.